آخرین خبر/ آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: تابستان گرم روزهای بلند،فکرهای تکه تکه.
توی فکر بودم که با این گلها سوپرایز شدم،
و برای دقایقی لبخند عمیقی زدم.
لبخند کمترین حق ماست که به سختی و در هرجا دنبالش میگردیم،کاش گمش نکنیم.