ايرنا/  فيلم‌هايي که براساس بازي‌هاي ويديويي ساخته مي‌شوند معمولا عناوين جذابي نيستند اما هميشه استثناهايي هم وجود دارند که مي‌تواند اين تصور هميشه پيروز را تحت تاثير قرار دهد.
چرا فيلم‌هايي که براساس بازي‌هاي ويديويي ساخته شده‌اند معمولا فيلم‌هاي خوبي نيستند؟ شکست اين فيلم‌ها دلايل بسيار زيادي دارد؛ استوديوهاي سينمايي اساسا نگاه مثبتي به اقتباس يک فيلم سينمايي از يک بازي ويديويي ندارند و شايد به همين دليل بودجه خوبي براي اين گونه فيلم‌ها در نظر نمي‌گيرند. اما اين نگاه احتمالا نادرست در چند سال اخير تغيير کرده و استوديوهاي سينمايي از اهميت ساخت فيلم‌هاي سينمايي براساس داستان بازي‌هاي ويديويي آگاه هستند. با اين حال هنوز هم دلايل بسياري براي شکست يک فيلم سينمايي ساخته‌شده براساس بازي‌هاي ويديويي وجود دارد.
تماشاگراني که به تماشاي اين فيلم‌ها مي‌روند، پيش از هر تفکري فيلمي که در مقابلشان قرار گرفته را بازي ويديويي محبوبي مقايسه مي‌کنند که در حقيقت منبع اقتباس فيلم سينمايي است و از آن‌جايي که معمولا بازي‌هاي ويديويي محبوب به فيلم‌هاي سينمايي تبديل مي‌شوند، تماشاگران هميشه به اين نتيجه مي‌رسند که فيلمي که در مقابل آن‌ها به نمايش درآمده قطعا از بازي محبوبشان ضعيف‌تر است. دليل ديگري که شکست فيلم‌هاي ساخته‌شده براساس بازي‌هاي ويديويي را تضمين مي‌کند، روايت کاملا متفاوت اين فيلم‌ها با داستان بازي‌هايشان است. از آن‎‌جايي که جنس روايت داستان يک بازي ويديويي تفاوت بسيار زيادي با فيلم‌نامه يک فيلم سينمايي دارد، ساخت يک فيلم سينمايي براساس بازي‌هاي ويديويي سخت‌تر از قبل مي‌شود.
اما هميشه استثناهايي هم وجود دارند. گاهي اوقات سينماگران به اين نتيجه مي‌رسند که تنها کافي است داستان اصلي فيلم خود را از بازي‌هاي ويديويي اقتباس کنند و هويت کاملا مستقلي به آن هديه دهند. همين سياست درست هم باعث شده تعدادي از فيلم‌هاي ساخته‌شده براساس بازي‌هاي ويديويي موفق باشند. در ادامه مي‌توانيد با تعدادي از بهترين فيلم‌هايي که براساس بازي‌هاي ويديويي ساخته شده‌اند، آشنا شويد.

The Angry Birds Movie 2 (پرندگان خشمگين ۲)