ميزان/ پيرامون اعتبار قراردادهاي بازيگران در سينما گفت: متاسفانه در برخي موارد تهيه کنندگان به تعهدات خود عمل نمي کنند و اين عدم عمل به تعهدات آنقدر زمانگير مي شود که بازيگر ترجيح مي دهد ديگر پيگير دريافت طلب خودش نرود. گاهي دريافت طلب بازيگر تاحدي درگير گذر زمان مي شود که بازيگر از دوندگي براي دريافت حقش منصرف مي شود. 

وي در همين راستا ادامه داد: به طور معمول در قراردادهاي بازيگران با تهيه کنندگان فردي و يا نهادي مثل خانه سينما به عنوان حاکم معرفي مي شود تا در صورت بروز مشکل آن فرد يا نهاد وارد عمل شده و حکميت مي کند، اما متاسفانه قراردادهاي بازيگران آن چنان وجهه قانوني براي پيگيري ندارد.

بازيگر فيلم سينمايي «رگ خواب» با اشاره به لزوم حضور وکيل در زمان عقد قرارداد بازيگران اضافه کرد: اگر بازيگري مي خواهد دستمزدش را بدون مشکل دريافت کند بايد از حضور يک وکيل بهره ببرد تا آن وکيل علاوه بر کليت ماجرا بر تمامي بندهاي قرارداد نظارت داشته باشد، زيرا در اکثريت موارد نزديک به ٩٠ درصد بندهاي قرارداد به نفع تهيه کننده است و بازيگر از آن اطلاع چنداني ندارد. 

وي در همين رابطه تصريح کرد: متاسفانه قراردادي ثابت و مشخص براي بازيگران وجود ندارد، اين در حالي رخ مي دهد که در اکثريت دفاتر سينمايي قراردادها شبيه هم هستند اما هيچ قرارداد واحدي که بتوان بر اساس آن از مراجع قانوني استعلام گرفت وجود ندارد، تعجب آور آنجاست که با وجود تمام اين مشکلات طي اين سالها هيچ فکري براي قانونمند کردن قرار بازيگران انجام نشده و برنامه اي هم در اين راستا وجود ندارد. 

بازيگر سريال «زير تيغ» با اشاره به رفاقتي بودن قراردادهاي سينمايي اضافه کرد: متاسفانه همه چيز در سينماي کشور رفاقتي پيش مي رود و همين رفاقت ها باعث مي شود که گاها برخي افراد سوءاستفاده کرده و در هنگام پرداخت دستمزدها از زير تعهد خود شانه خالي کنند. گاها اين افراد به نوعي وارد عمل مي شوند که بازيگر ناخواسته امتيازاتي فراتر از تعهد خود به طرف اول قرارداد مي دهد. 

وي در همين رابطه اظهار کرد: گاها اگر يک بازيگر بخواهد به دنبال دريافت دستمزد خود برود بايد ماه‌ها در رفت و آمد باشد،  به طور طبيعي اين اتفاق زمان گير بوده و طبيعتا براي فردي که به واسطه حرفه اش کمي شناخته شده سخت خواهد بود. اينکه شما بخواهيد براي چند ميليون تومان ماه ها دوندگي کنيد درست نيست و شما را به حدي مي رساند که قيد آن هزينه را بزنيد. 

اين بازيگر سينما با اشاره به تجربه خود در عدم تعهد تهيه کنندگان اضافه کرد: طبيعتا من هم طي سالهاي سال فعاليت خود تجربه هايي اين چنين داشته ام، بي تعهدي تهيه کننده و عدم پرداخت دستمزد گريبان گير من هم شده است، از ساليان گذشته تا همين امروز من درگير مشکلات مالي با برخي تهيه کنندگان بوده ام، هميشه مي گويم اين هم يک تجربه است اما ما واقعا تا کي بايد تجربه کنيم، چه زماني بالاخره اين مشکلات پايان خواهد يافت؟.

تهامي خاطرنشان کرد: من شايد نتوانم رقمي درباره طلب خود از سينما بگويم اما همين را بگويم که طلبم از سينما بسيار زياد است، متاسفانه بسياري از افراد صرفا به منافع خودشان فکر مي کنند و اين منعفت طلبي به ضرر ما خواهد بود. بدون شک اين عدم تعهد افراد باعث مي شود که روابط و اعتماد بين افراد از بين برود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar