نماد آخرین خبر
  1. جذاب ترین ها
سینما و چهره ها

چهره ها/ محمدرضا گلزار دور این آدم‌ها را خط قرمز کشید

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
چهره ها/ محمدرضا گلزار دور این آدم‌ها را خط قرمز کشید

آخرين خبر/ محمدرضا گلزار با انتشار اين عکس نوشت: ‎من بهترين آدم هايِ زندگي ام را در بهترين زمان ها شناختم .
‎هر بار که در کاري موفق مي شدم ، کساني بودند که پا به پايِ من ، شاد مي شدند ، کساني که مرا از خودشان مي دانستند و شاديِ من ، عميقاً خوشحالشان مي کرد .
‎و من بدونِ درنگ اين آدم هايِ ناب را برايِ ابدِ بودنم و برايِ همنشيني ذخيره مي کردم .
‎شايد آدم هايِ کمي اطرافِ خودم نگه داشتم ، اما بهترين هايِ جهان را دارم . و دور تر ايستاده ام ؛ از ديگراني که هم سويِ باورهايم نيستند ، که بودنم ، عقايدم و لبخندم ، آزارشان مي دهد !
‎دليلي ندارد با کساني معاشرت کنم که شادي و خوشبختي ام غمگينِ شان مي کند ، دليلي ندارد بمانم و آرامشِ خودم و آن ها را خراب کنم !
‎ترجيح مي دهم همه را دوست داشته باشم ، پس دور تر مي ايستم تا آدم ها فرصت نکنند تصوراتِ من از خودشان را خراب کنند .

‎آموخته ام از آدم هايي که هم فرکانسِ من نيستند فاصله بگيرم ، قبل از اينکه از دوست داشتنشان پشيمانم کنند ،

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره