نماد آخرین خبر

آمار فروش تماشاخانه‌ها اعلام شد

منبع
مهر
بروزرسانی
آمار فروش تماشاخانه‌ها اعلام شد

مهر/ آمار فروش تماشاخانه‌هاي زيرمجموعه اداره‌کل هنرهاي نمايشي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اعلام شد.


آمار فروش نمايش‌هاي روي صحنه رفته در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ در تماشاخانه‌هاي دولتي؛ مجموعه تئاترشهر، تالار سنگلج و تالار هنر منتشر شد.

کليه آثار، تحت تاثير شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا، با بهره‌گيري از ۵۰ درصد ظرفيت سالن‌هاي نمايشي روي صحنه رفتند.

مجموعه تئاترشهر

براساس اطلاعات و آمار ارائه‌شده از سوي روابط‌ عمومي مجموعه تئاترشهر نخستين نمايشي که در سال ۹۹ در اين مجموعه روي صحنه رفت «يه گاز کوچولو» به نويسندگي فرزانه سهيلي و کارگرداني فقيهه سلطاني بود که طي ۲۱ اجرا با بهاي بليت ۳۵۰ هزار ريال در سالن سايه با ظرفيت ۷۲ نفر، در غياب بليت نيم‌بها، ۳۱۱ بليت تمام‌بها و ۱۵۲ بليت تخفيف‌دار فروخت و ۱۴۳ بليت مهمان ارائه کرد. مجموع تماشاگران اين نمايش ۶۰۶ نفر و مجموع فروش آن ۱۵۳ ميليون و ۳۷۰ هزار ريال بود. لازم به ذکر است ۵ اجراي نخست نمايش «يه گاز کوچولو» از ۲۸ بهمن تا دوم اسفند ۹۸ روي صحنه رفت و اين نمايش اجراي خود را در سال ۹۹ از ۱۰ تير آغاز کرد.

نمايش «کوکاکولا» به نويسندگي، طراحي و کارگرداني نصير ملکي‌جو اجراي خود را از ۲۹ تير در سالن قشقايي با ظرفيت ۹۶ نفر آغاز کرد. «کوکاکولا» طي ۱۵ اجرا با بهاي بليت ۳۵۰ هزار ريال در غياب بليت تخفيف‌دار، ۱۰۸ بليت تمام‌بها و ۱۵۲ بليت نيم‌بها فروخت و ميزبان ۱۰۵ نفر در قالب مهمان شد تا مجموع تماشاگرانش به ۳۶۵ نفر و ميزان فروشش به ۶۴ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال برسد.

«سه‌شنبه‌هاي لعنتي» به نويسندگي و کارگرداني محمدمهدي خاتمي اجراي خود را از اول مرداد ۹۹ در سالن سايه با ظرفيت ۷۲ نفر آغاز کرد. اين اثر طي ۸ اجرا با بهاي بليت ۳۵۰ هزار ريال در غياب بليت تخفيف‌دار، ۵۵ بليت تمام‌بها و ۵۱ بليت نيم‌بها فروخت و ۶۸ بليت مهمان ارائه کرد و در مجموع ميزبان ۱۷۴ نفر شد. جمع فروش «سه‌شنبه‌هاي لعنتي» ۲۸ ميليون و ۱۷۵ هزار ريال شد.

اجراي نمايش «جواديه (بيست‌متري)» به نويسندگي کهبد تاراج و با طراحي و کارگرداني رضا بهرامي از ۱۶ مرداد در سالن قشقايي با ظرفيت ۹۶ نفر آغاز شد. اين اثر طي ۲۶ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال، ۴۷۱ بليت تمام‌بها، ۲۸۵ بليت نيم‌بها و ۱۲۷ بليت تخفيف‌دار فروخت و ۲۰۶ بليت مهمان ارائه کرد. مجموع تماشاگران «جواديه (بيست‌متري)» ۱۰۸۹ نفر و جمع فروش آن ۲۱۴ ميليون و ۵۳۰ هزار ريال بود.

نمايش «فقط ۴۰ روزه بودم» به نويسندگي مسعود هاشمي‌نژاد و کارگرداني مسعود طيبي اجراي خود را از ۲۴ مرداد در سالن سايه با ظرفيت ۷۲ نفر آغاز کرد. «فقط ۴۰ روزه بودم» طي ۱۱ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال در غياب بليت نيم‌بها، ۳۰۵ بليت تمام‌بها و ۲ بليت تخفيف‌دار فروخت و ۵۶ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران اين اثر به ۳۶۳ نفر و ميزان فروش آن به ۹۱ ميليون و ۹۸۰ هزار ريال رسيد.

«اديسه ۲۰۲۰» به نويسندگي امين طباطبايي و کارگرداني آرش دادگر از ۲۷ مرداد در سالن چهارسو با ظرفيت ۱۲۲ نفر روي صحنه رفت. «اديسه ۲۰۲۰» طي ۲۳ اجرا با بهاي بليت ۴۰۰ هزار ريال در غياب بليت نيم‌بها و تخفيف‌دار، ۶۲۸ بليت تمام‌بها فروخت و مهمان ۱۷۷ نفر شد تا جمع تماشاگرانش به ۸۰۵ نفر و ميزان فروشش به ۲۵۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال برسد.

«بيداري» به نويسندگي ژوليان گارنر و با ترجمه و کارگرداني داود دانشور از ۱۶ شهريور در سالن قشقايي با ظرفيت ۹۶ نفر روي صحنه رفت و طي ۲۲ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال ۱۲۷ بليت تمام‌بها، ۵۰ بليت نيم‌بها و ۴۰ بليت تخفيف‌دار فروخت و ۱۷۵ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران «بيداري» ۳۹۲ نفر و ميزان فروش آن ۵۵ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال بود.

«بين يه عالمه ماهي» به نويسندگي، طراحي و کارگرداني امير دلفاني از ۱۸ شهريور در سالن سايه با ظرفيت ۷۲ نفر روي صحنه رفت. «بين يه عالمه ماهي»  طي ۲۱ اجرا با بهاي بليت ۳۵۰ هزار ريال در غياب بليت نيم‌بها، ۲۷۸ بليت تمام‌بها و ۱۱۳ بليت تخفيف‌دار فروخت و ۱۷۵ بليت مهمان ارائه کرد تا جمع تماشاگرانش به ۵۶۶ نفر و ميزان فروشش به ۱۲۷ ميليون و ۵۷۵ هزار ريال برسد.

تماشاخانه سنگلج

براساس اطلاعات و آمار ارائه‌ شده از سوي روابط‌عمومي تماشاخانه سنگلج، در اين سالن با ظرفيت ۲۳۵ نفر، نمايش «کابوس‌هاي مرد مشکوک» به نويسندگي محمدحسين ناصربخت و کارگرداني مليکا رضي از سوم تيرماه روي صحنه رفت. اين نمايش طي ۲۶ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تخفيف‌دار، ۳۵ بليت تمام‌بها و ۱۹۰ بليت نيم‌بها فروخت و ۴۰ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران «کابوس‌هاي مرد مشکوک» ۲۶۵ نفر و ميزان فروش آن ۳۹ ميليون ريال بود.

«عجيب‌السلطنه» به نويسندگي علي بهروزنسب و کارگرداني بهنود محمدي‌پور از ۲۲ تير در تماشاخانه سنگلج با ظرفيت ۲۳۵ نفر روي صحنه رفت. اين نمايش طي ۱۵ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تخفيف‌دار، ۶ بليت تمام‌بها و ۱۳۹ بليت نيم‌بها فروخت و ۸۱ بليت مهمان ارائه کرد. مجموع تماشاگران «عجيب‌السلطنه» ۲۲۶ نفر و فروش آن ۲۲ ميليون و ۶۵۰ هزار ريال بود.

«کمدي زا» به نويسندگي و کارگرداني کاوه مهدوي از ۱۷ مرداد در تماشاخانه ۲۳۵ نفريِ سنگلج روي صحنه رفت. اين نمايش طي ۷ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تمام‌بها و تخفيف‌دار، ۳۱۵ بليت نيم‌بها فروخت و ۴۰ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران «کمدي زا» ۳۵۵ نفر و ميزان فروش آن ۴۷ ميليون و ۲۵۰ هزار ريال بود.

«عمو هاشم» به نويسندگي و کارگرداني داود فتحعلي‌بيگي از ۱۲ شهريور در تماشاخانه سنگلج با ظرفيت ۲۳۵ روي صحنه رفت. «عمو هاشم» طي ۲۱ اجرا با بهاي بليت ۳۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تخفيف‌دار، ۱۰ بليت تمام‌بها و ۹۸ بليت نيم‌بها فروخت و ۴۸ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران اين اثر ۵۱۶ نفر و ميزان فروش آن ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال بود.

تالار هنر

براساس اطلاعات و آمار ارائه‌ شده از سوي روابط‌عمومي تالار هنر، نمايش «دنياي شگفت‌انگيز اکو و تاکو» به نويسندگي شيما شادماني و کارگرداني اميد انصاري از ۱۵ تير در اين تالار با ظرفيت ۲۴۰ نفر روي صحنه رفت. اين نمايش طي ۲۸ اجرا با بهاي بليت ۲۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تخفيف‌دار، ۱۲ بليت تمام‌بها و ۲۲ بليت نيم‌بها فروخت و ۲۰۱ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران «دنياي شگفت‌انگيز اکو و تاکو» ۲۳۵ نفر و ميزان فروش آن ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال بود.

«افسانه پري دريايي» به نويسندگي و کارگرداني رضا بيات از ۲۲ تير در تالار ۲۴۰ نفريِ هنر روي صحنه رفت. اين نمايش طي ۲۸ اجرا با بهاي بليت ۲۰۰ هزار ريال، در غياب بليت تخفيف‌دار، ۳۲ بليت تمام‌بها و ۴ بليت نيم‌بها فروخت و ۱۷۳ بليت مهمان ارائه کرد. جمع کل تماشاگران «افسانه پري دريايي» ۲۰۹ نفر و ميزان فروش آن ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال بود.

پخش آنلاين نمايش «افسانه پري دريايي» و «ننه شهرزاد در سرزمين عجايب» همراه با اجراي زنده آن‌ها در تالار هنر انجام شد و آمار فروش «ننه شهرزاد در سرزمين عجايب» به نويسندگي، طراحي و کارگرداني هومن حسين‌نژادکلايي به علت ناتمام ماندن اجراي آن در پي تعطيلي پيش‌آمده، در دور بعد ارائه خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar