آخرين خبر/ روزبه حصاري با انتشار اين عکس نوشت:  هوالمطلوب
دلم رويشى مى خواهد
با زايندگى آسمان و مادرانگى زمين .
اين روزها و تنفسِ گيلان زيبا ...
اغناى چشمها با نقاشى خداوند و سيراب کردن گوشها با صداى باد و چلچله در پاييزى که خود نماديست از سِير زيستن ،مجالى را فراهم کرده که با خداوند و نشانه هايش عشق بازى کنم و دوباره در هزارتوى وجود، رويشى را از پس پاييز و برگريزانش بجويم و البته چندباره ياد اين مهم بيافتم که اوست که اينقدر زيبا آفريده
تو را ،زمين را و هستى را
پس زيبا بمانيم .
اين شعر شاملوى بزرگ در سلول به سلولم خوانده مى شود
من بهارم تو زمين
من زمينم تو درخت
من درخت ام تو بهار
ناز انگشت هاي بارون تو باغ ام ميکنه
ميون جنگل ها تاق ام ميکنه.
تو بزرگي مثل شب.
اگه مهتاب باشه يا نه
تو بزرگي مثل شب.
خود مهتابي تو اصلا خود مهتابي تو .
تازه ، وقتي بره مهتاب و ،هنوز
شب ِ تنها
بايد
راه دوري بره تا دم دروازه ي روز
مث شب گود و بزرگي
مث شب.
تازه ، روزم که بياد
تو تميزي
مث ِشبنم
مث ِ صبح...
عکس از مجموعه اى که نامش را گذاشتيم سه گانه ى محتشم
(نام سابق پارک شهر رشت)
از مهران بى پرواى عزيز 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar