آخرین نیوز/ شقایق دهقان با انتشار این دو عکس در پستش نوشت:

در زمان کودکى من ، که به جز سرودهاى حماسى و بعضا بعضى موسیقى ها ى سنتى گوش دادن به باقى موسیقى ها جرم محسوب مى شد، پدرم گاهى در راه سفر کلافه از هر بار پنهان کردن نوار کاست بین بار و بندیلِ سفر از این ایست بازرسى به آن ایست بازرسى به خاله ى جوانم مى گفت که خودش بخواند.
خاله مى خواند، صداى قشنگى هم داشت.ما با او دم مى گرفتیم، خوش مى گذشت و راه کوتاه مى شد. خاطرم هست یک بار ماشین را متوقف کردند ، وسایلمان را زیر و رو کردند و یکى از عزیزانِ مامور قسم مى خورد که از این پاترولِ طوسى که به سمت آنها مى آمده صداى موسیقى شنیده است .
بابا زیرلب میخندید و به خاله ام میگفت؛ میبینى مهناز چقدر راحتتره! دیگه لازم نیست تو رو مثل مهستى و هایده و ویگن قاطى وسایل قایم کنیم!
ما زیر لب مى خندیدیم و دوستان به جستجوى نوایى که شنیده بودند، به جستجوى موسیقى ماشین را زیر و رو مى کردند.

عکس دوم ؛ پسرم در سن هشت سالگى وقتى براى اولین بار یک نوار کاست دید که این اتفاق موجب شد مُدام با هیجان بپرسد؛ این چیه؟! چه جورى کار میکنه ؟!

پ. ن اول : ببخشید فراموش کردم ...فیلم ستاد تبلیغاتى کدام آقاى نماینده بود خانومى مى خواند ، آقایان مى رقصیدند؟

پ.ن دوم: ایرانىِ شاد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar