آخرین خبر/ سعید سهیلی در پستش نوشت:

خبر دروغ بود ... سیامک اطلسی زنده است ... زنده و پر شور و در اوج ، او به سان فیلمهایش از کادری به کادر دیگر رفته است ، او همچنان می درخشد و غافلگیر میکند ، خبر دروغ بود ... همانند همه اخبار مرگی که اینروزها میشنویم ، خبر درست این است : اطلسی زنده است ... زندگی میکند ... میخندد ، او تنها و تنها از قابی به قابی دیگر رفته است ، یادمان نرود که مرگ حریف هنرمند نیست ، یادت با ما رفیق

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar