آخرین خبر/ جوون اول آسایشگاه بودیم.
تا دلبر اومد...
گفتیم خب منطقیه دیگه یه خانومی با این  کمالات
بافتنی، لاک قرمز، خوشگل، عین ماه
مام که اونجور، باید عاشقش شیم دیگه
اومد قبل اینکه سلام کنه، گفتیم شمایلت چه نیکوست
خندید گفت مال شما بهتره رفت...
هفته بعد باز دیدیمش گفتیم اسمت چی بود؟
گفت دلبر که جان فرسود از او
گفتیم مگه تو هم بلدی؟
گفت اسممه، رفت...
عین رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود...
فقط دیگه نمیشه دیدش...
آخه دانی که چیست دولت؟
دیدار یار دیدن..
ولی ندیدن بهتر از نبودنشه..
سیگار داری...؟

تدوین:امیدحاملی 

برداشت از سکانس های:
درخونگاه
هم گناه
هم نفس

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar