آخرین خبر/ حمیدرضا آذرنگ در واکنش به انتشار عکس اخیر از فرامرز صدیقی در متنی احساسی از فراموش شدن نوشت:

بعد از دیدنِ چهره یِ معصوم و عزیز و خواستنیِ فرامرزِ صدیقیِ عزیز دانستم که خارج از همه ی تعارفات و عواطف و قیاس و قضاوت هایِ گذرا ، مرگِ واقعیِ آدمی در فراموش شدگی است.
مردی که فراموش می شود
زنی که فراموش می شود
مردمی که فراموش می شوند
همه …..
و چقدر عادتِ دردناکی است این مرگ زیستیِ غریب در این جهانِ فراموشیِ کَریه!!!!!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar