آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این ویدئوی قدیمی نوشت:
اینجا تازه ٢٣ ساله شده ام، آذر ٩١
خیلی جوان تر از حالا و شاد تر و با انگیزه ى بیشتر
و با تجربه ى شکست ها و پیروزى هاى کمتر!

این دهه، دهه ى عجیبی بود
حالا که به این فیلم، نگاه میکنم دلم براى این دخترک تنگ میشود
دخترکِ این فیلم، رویاهای زیادی در سر داشته است
دخترک این فیلم هنوز نمیدانسته در دهه ى پیش رو باید بزرگ شود، باید بسیار بزرگ شود...

یک چیزِ من با دخترک این فیلم هنوز اشتراک زیادى دارد،
هر دو هنوز و همیشه "شعر" را زندگى میکنیم...
و همین از تمام جهان کافیه

تو خوبى آنقدر که هوا خوب مى شود
اصلا هواى من شده خوب از هواى تو
#امیر_مرزبان

تکمله:
ممنون از صفحه ى خوب "مجرى یاب"که خاطره تازه میکند

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar