آخرین خبر/ سکانسی از فیلم واقعه به قلم بی نظیر استاد بیضایی؛

 "ندیدم سری به سرداری،
مگر بسیار سرها زیر پای او
خودستایان تکیه بر اریکه ها زدند
"کتاب خدا را چنان می خوانند که سود ایشان است"
آنان که طیلسان زهد پوشیده اند،
تک پیراهنان را پیراهن بر تن میدرند
آنان که دستار بر سر نهاده اند،سر از گردن خداترسان می اندازند
و آنان که آب بر مردمان می بندند،مردمان را آب از لبه ی تیغ می دهند
این نیست آنچه ما می گفتیم ..."

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar