آخرین خبر/   «اکسیژن» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش 

 «شش خرابکار در قطار» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش 

 «کیمی» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

 «اخبارگو» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش

 «نابخشودنی» ساعت ۲۲ از شبکه فراتر

 «زنده دیده شده است» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش 

 «مرد تنهای ماه» ساعت ۲۳ از شبکه دو

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar