آخرین خبر/ برداشتی از
برادرم خسرو
جاندار
بدون تاریخ بدون امضا
قهرمان

تدوین: vahid_piero

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar