سینما و چهره ها

شهاب مرادی: از مشهدی ها عذرخواهی خواهم کرد
بازیگر زن بدچهره سریال های طنز؛ این بار مخاطب روزنامه کیهان کیست؟
ریحانه پارسا در ترکیه فیلم بازی کرده؟
نمایش مطالب بیشتر