عکاس خونه/ ارسالی از طاهت اینم مرغ بریون شده درماکروفر ناهارامروزمون .خبری جان ممنونت میشم لطفا دربخش آشپزی بچاپ.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."