عکاس خونه/ ارسالی از مهدیه ذکریایی این لوبیا ها مخصوص آذربایجان هست .جاتون سبز
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."