عکاس خونه/ ارسالي از نسترن دلمه من آماده شده براي پختن لطفاً در بخش آشپزي درج شود ممنون
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."