عکاس خونه/ ارسالي از کرمان👑شاه* بانوي کرمانشاهي ،ناهار امروز آبگوشت ،فقط در بخش آشپزي من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."