عکاس خونه/ ارسالی از ماریاخانم
همراه با سوسیس و قارچ و ذرت و فلفل دلمه.نوش نگاهتان
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."