عکاس خونه/ ارسالي از Eeeee64 زندگي فقط من وتو نيستيم زندگي ما هستيم ماهمه بنده هاي خدا..بايد هواي همو داشته باشيم تا خدا هم هواي مارو داشته باشه...بيايد نسبت به رفتارو زندگي و آبروي همديگه مسئول باشيم
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."