بلانش (blanch) يا سفيد کردن ميوه يا سبزيجات، در حقيقت پختن آن در آب جوش و سرد کردن سريع آن در آب بسيار سرد است. اين کار را قبل از فريز کردن ميوه و سبزيجات انجام مي دهند تا فعاليت آنزيمي را کم و ماندگاري آنها را بيشتر کنيم. در مورد ميوه ها اين کار براي نرم شدن و راحت تر کنده شدن پوست آن ها صورت مي گيرد. رعايت ميزان پخته شدن و زمان انجام اين فرآيند بسيار مهم است. در آموزش زير به شما خواهيم آموخت تا چگونه ماندگاري ميوه ها و سبزيجات خود را افزايش دهيد؛ در اصطلاح به اين کار بلانش کردن مي گويند که کلمه اي فرانسوي و به معني سفيد کردن است. ۱. سبزيجات را بشوييد و به اندازه دلخواه خرد کنيد. اگر بخواهيد ميوه ها را به قصد نرم شدن و جدا کردن پوست آنها، بلانش کنيد، با چاقو روي پوست آن ها را يک ضربدر کوچک بکشيد. ۲. ظرف بزرگي پر از آب بسيار سرد حاوي چند قطعه يخ، حاضر کنيد. ۳. يک گالن آب را در قابلمه بزرگي به جوش آوريد. آب بايد کاملا به جوش آيد در حدي که کاملا غليان آب را ببينيد. ۴. پس از اطمينان از به نقطه جوش رسيدن، آبکش سبزيجات خود را داخل آن قرار دهيد. دقت داشته باشيد که مقدار آن خيلي زياد نباشد تا فضاي مناسب براي جوشيدن فراهم آيد. ۵. پس از وارد کردن ظرف سبزيجات در آب، آب از جوش مي افتد بنابراين صبر کنيد تا آب دوباره به غليان افتد؛ پس از اين که آب به غليان افتاد زمان مورد نياز را از حالا لحاظ کنيد. ۶. پس از حدود يک دقيقه، آبکش را بيرون بياوريد و سپس سريعا داخل آب بسيار سرد قرار دهيد تا فرآيند پختن سبزيجات متوقف شود. به همان ميزاني که به جوشيدن سبزيجات اختصاص داديد، زمان نياز داريد تا سبزيجات خود را سرد کنيد. سپس آن ها را بيرون بياوريد تا خشک شود. ۷. سبزيجات آماده شده را براي سرو در سالاد و غذاهاي مختلف و يا فريز کردن استفاده نماييد. برگرفته از: سايت پي هاو