عکاس خونه/ ارسالی از 🍁Samaneh.63h🍁 امام علی علیه السلام می‌فرمایند :اگر بردبار نیستی خودرا بردبار نشان ده... زیرا اندک است کسی که خودراهمانند مرد می‌کند وازجمله آنان به حساب نیاید...👌👌❤️❤️❤️ تقدیمه نگاهتون لطفا دربخش آشپزی من چاپ شود 🌺🌺🌺🌺
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."