آخرین خبر/ کیک هویج گردو
اندازه ی قالب ٢٠ در٣٠،همین طورکه میبینین،کیک روداخل کاتردرست کردم،کاترروروی فویل گذاشتم.
جوش شیرین روحذف نکنین.
ولی جایگزینه جوش شیرین،دوبرابرش بکین پودر
جایگزینه پوره ی اناناس می تونه پوره ی سیب باشه

موادلازم 
ارد. ٣٠٠ گرم (٢ لیوان پر)
تخم مرغ ٤ عدد
شکرقهوه ای ٢٠٠ گرم،،،شکرسفید١٠٠ گرم
روغن مایع ١ لیوان
بکین پودر١ ق م. جوش شیرین ١/٢ ق م
نمک یک هشتم ق چ
وانیل ١/٢ ق چ
گردو خرد شده ١٠٠ گرم
پوره ی اناناس ١٠٠ گرم (بدون اب)
هویج رنده شده٢٠٠ گرم (٣ عددهویج
ادویه ها دارچین ٢ ق چ، جوزهندی ١/٤ ق چ زنچبیل ١/٢ ق چ
برای فراستینگ 
پنیرخامه ای ١٠٠ گرم،خامه ی فرم گرفته ٢٠٠ گرم،اب پرتقال ٣ قاشق پودرقند چندقاشق
طرزتهیه ؛
ارد،روسه بارالک کنین وبعدموادخشک رواضافه وباقاشق مخلوط کنین. 
فرروی دمای ١٨٠ گازی ویا١٦٠ برقی روشن
تخم مرغ ،شکرقهوه ای،شکرسفیدرو٥ دقیقه باهمزن بزنین تاسفیدوپفکی بشه،سپس روغن مایع وپوره ی میوه رواضافه و٢٠ ثانیه مخلوط کنین،اردوهویج روبه تناوب بامایع کیک مخلوط کنین،اول کمی ازاردرورومایع الک ومخلوط کنین،بعدنصف هویج رواضافه ومخلوط کنین،دوباره مابقی اردوگردو،اضافه ومخلوط وبعدمابقی هویج رواضافه ومخلوط کنین. 
درنهایت یک دورباهمزن بزنین تاموادیکدست بشه وگلوله ای ازاردنمونه ،مایع کیک روداخل قالب ٢٠ در٣٠ ویاقالب گرد٢٣ تا٢٥ بریزین وبذارین داخل فر،به مدت ٤٠ دقیقه تاخلال تمیزولی مرطوب،(داخل کیک مرطوبه)
طبق کلیپ فراستینگ پنیری رواماده وروی کیک بذا رین ،نوش جان 
نکته ؛ بجای اناناس میتونین یک عددسیب روپوره کنین ،لطفا حذف نکنین.
درموردفراستینک میتونین مقدارپنیروبیشتروخامه روکمتربزنین.
ادویه هاروبه دلخواه میتونین،کم وزیادکنین.
من برای فراستینگ فقط پنیرخامه ای وخامه روزدم،مابقی روحذف کردم.


از صفحه feloooraa

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar