بروز شده در ١٥ خرداد ١٣٩٩ ساعت ١٧:١٧

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
٣٨٨,٥٥٤
بهبود یافتگان
٣,١٩٣,٢٤٨
مبتلایان
٦,٦٠٦,٢٣٣
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
١٠٩,١٥٩
٦٨٨,٨١١
١,٩٠٢,٧٧٩
٢-برزیل
٣٢,٦٠٢
٢٦٦,١٣٢
٥٨٧,٠١٧
٣-روسیه
٥,٣٨٤
٢٠٤,٦٢٣
٤٤١,١٠٨
٤-اسپانیا
٢٧,١٢٨
٢٨٧,٤٠٦
٥-انگلستان
٣٩,٧٢٨
٢٧٩,٨٥٦
٦-ایتالیا
٣٣,٦٠١
١٦٠,٩٣٨
٢٣٣,٨٣٦
٧-هند
٦,٠٩٣
١٠٤,٣٧١
٢١٧,٩٦٧
٨-آلمان
٨,٧٠١
١٦٧,٨٠٠
١٨٤,٤٧٠
٩-پرو
٤,٨٩٤
٧٢,٣١٩
١٧٨,٩١٤
١٠-ترکیه
٤,٦٠٩
١٣٠,٨٥٢
١٦٦,٤٢٢
١١-ایران
٨,٠٧١
١٢٧,٤٨٥
١٦٤,٢٧٠
١٢-فرانسه
٢٩,٠٢١
٦٩,٤٥٥
١٥١,٦٧٧
١٣-شیلی
١,٢٧٥
٩٠,٧٤٨
١١٣,٦٢٨
١٤-مکزیک
١١,٧٢٩
٧٣,٢٧١
١٠١,٢٣٨
١٥-عربستان سعودی
٦١١
٦٨,٩٦٥
٩٣,١٥٧
١٦-کانادا
٧,٤٩٨
٥١,٠٤٨
٩٣,٠٨٥
١٧-پاکستان
١,٧٧٠
٣٠,١٢٨
٨٥,٢٦٤
١٨-چین
٤,٦٣٤
٧٨,٣١٩
٨٣,٠٢٢
١٩-قطر
٤٥
٣٩,٤٦٨
٦٣,٧٤١
٢٠-بلژیک
٩,٥٤٨
١٦,٠٤٨
٥٨,٧٦٧
٢١-بنگلادش
٧٨١
١٢,١٦١
٥٧,٥٦٣
٢٢-هلند
٥,٩٩٠
٤٦,٩٤٢
٢٣-بلاروس
٢٥٣
٢١,١٦٢
٤٥,٩٨١
٢٤-اکوادور
٣,٤٨٦
٢٠,٠١٩
٤٠,٩٦٦
٢٥-سوئد
٤,٥٤٢
٤٠,٨٠٣
٢٦-آفریقای جنوبی
٧٩٢
١٩,٦٨٢
٣٧,٥٢٥
٢٧-امارات متحده عربی
٢٧٣
١٩,٥٧٢
٣٧,٠١٨
٢٨-سنگاپور
٢٤
٢٣,٥٨٢
٣٦,٩٢٢
٢٩-پرتغال
١,٤٥٥
٢٠,٣٢٣
٣٣,٥٩٢
٣٠-کلمبیا
١,٠٤٥
١٢,٢٨٨
٣٣,٣٥٤
٣١-سوئیس
١,٩٢١
٢٨,٦٠٠
٣٠,٩١٣
٣٢-کویت
٢٣٦
١٧,٢٢٣
٢٩,٩٢١
٣٣-اندونزی
١,٧٢١
٨,٨٩٢
٢٨,٨١٨
٣٤-مصر
١,٠٨٨
٧,٣٥٠
٢٨,٦١٥
٣٥-اوکراین
٧٤٧
١١,٠٤٢
٢٥,٤١١
٣٦-ایرلند
١,٦٥٩
٢٢,٦٩٨
٢٥,١١١
٣٧-لهستان
١,١١٧
١٢,٢٢٧
٢٤,٨٢٦
٣٨-فیلیپین
٩٨٤
٤,٢٤٨
٢٠,٣٨٢
٣٩-رومانی
١,٢٩٩
١٣,٩١٩
١٩,٩٠٧
٤٠-آرژانتین
٥٨٨
٥,٩٩٣
١٩,٢٦٨
٤١-افغانستان
٣٠٠
١,٥٨٥
١٨,٠٥٤
٤٢-جمهوری دومینیکن
٥١٦
١١,٢٢٤
١٨,٠٤٠
٤٣-ژاپن
٩٠٠
١٤,٧٧١
١٦,٩٨٦
٤٤-اتریش
٦٧٠
١٥,٧١٧
١٦,٨٠٥
٤٥-پاناما
٣٥٧
٩,٥١٩
١٤,٦٠٩
٤٦-عمان
٦٧
٣,٤٥١
١٤,٣١٦
٤٧-بحرین
٢١
٧,٤١٠
١٢,٨١٥
٤٨-قزاقستان
٤٨
٦,٤٦٩
١٢,٠٦٧
٤٩-دانمارک
٥٨٢
١٠,٦٢٠
١١,٨١١
٥٠-بولیوی
٤٠٠
١,٥٠٧
١١,٦٣٨
٥١-کره جنوبی
٢٧٣
١٠,٤٩٩
١١,٦٢٩
٥٢-صربستان
٢٤٥
٦,٨٥٢
١١,٥٢٣
٥٣-ارمنستان
١٧٦
٣,٤٦٨
١١,٢٢١
٥٤-نیجریه
٣١٥
٣,٣٢٩
١١,١٦٦
٥٥-الجزایر
٦٧٣
٦,٢١٨
٩,٧٣٣
٥٦-جمهوری چک
٣٢٤
٦,٧٥٢
٩,٤٤١
٥٧-مولداوی
٣١٤
٥,٠٠٩
٨,٧٩٥
٥٨-غنا
٣٨
٣,١٣٢
٨,٥٤٨
٥٩-نروژ
٢٣٧
٨,١٣٨
٨,٤٧٧
٦٠-مالزی
١١٥
٦,٥٥٩
٨,٢٤٧
٦١-عراق
٢٥٦
٤,٠٩٥
٨,١٦٨
٦٢-مراکش
٢٠٧
٧,١٦٠
٧,٩٦٧
٦٣-استرالیا
١٠٢
٦,٦٤٨
٧,٢٤٠
٦٤-فنلاند
٣٢٢
٥,٨٠٠
٦,٩١١
٦٥-کامرون
٢٠٣
٣,٧٠٥
٦,٧٨٩
٦٦-جمهوری آذربایجان
٧٦
٣,٦٦٥
٦,٢٦٠
٦٧-گواتمالا
١٤٣
٩٢٩
٥,٧٦٠
٦٨-هندوراس
٢٣٤
٦١٧
٥,٦٩٠
٦٩-سودان
٣١٤
١,٧١١
٥,٤٩٩
٧٠-تاجیکستان
٤٨
٢,٣٤٧
٤,١٩١
٧١-لوکزامبورگ
١١٠
٣,٨٦١
٤,٠٢٤
٧٢-سنگال
٤٥
٢,١٦٢
٤,٠٢١
٧٣-مجارستان
٥٣٩
٢,٢٠٥
٣,٩٥٤
٧٤-جیبوتی
٢٦
١,٦٣٦
٣,٩٣٥
٧٥-گینه
٢٣
٢,٣٣٢
٣,٩٣٣
٧٦-ازبکستان
١٦
٣,٠٨٢
٣,٩٠٩
٧٧-جمهوری دموکراتیک کنگو
٧٨
٤٩٥
٣,٦٤٤
٧٨-ساحل عاج
٣٥
١,٥٣٠
٣,١١٠
٧٩-تایلند
٥٨
٢,٩٦٨
٣,١٠١
٨٠-یونان
١٧٩
١,٣٧٤
٢,٩٣٧
٨١-گابن
٢٠
٨٠١
٢,٩٠٢
٨٢-السالوادور
٥١
١,٢٠٨
٢,٧٨١
٨٣-هائیتی
٥٠
٢٤
٢,٦٤٠
٨٤-نپال
١٠
٢٩٠
٢,٦٣٤
٨٥-مقدونیه
١٤٧
١,٦٢١
٢,٦١١
٨٦-بوسنی و هرزگوین
١٥٩
١,٩٥١
٢,٥٩٤
٨٧-بلغارستان
١٤٧
١,٣٢٢
٢,٥٨٥
٨٨-کنیا
٧٨
٥٩٢
٢,٣٤٠
٨٩-کرواسی
١٠٣
٢,١٠٥
٢,٢٤٧
٩٠-سومالی
٧٩
٤٠٦
٢,١٤٦
٩١-کوبا
٨٣
١,٨٣٠
٢,١٠٧
٩٢-مایوت
٢٤
١,٥٢٣
١,٩٩٣
٩٣-ونزوئلا
٢٠
٣٣٤
١,٩٥٢
٩٤-قرقیزستان
٢٠
١,٢٩٢
١,٨٩٩
٩٥-استونی
٦٩
١,٦٦٣
١,٨٩٠
٩٦-مالدیو
٧
٦٤٤
١,٨٥٠
٩٧-ایسلند
١٠
١,٧٩٤
١,٨٠٦
٩٨-سری‌لانکا
١١
٨٣٩
١,٧٨٩
٩٩-لیتوانی
٧١
١,٢٧٣
١,٦٨٧
١٠٠-اتیوپی
١٨
٢٥٠
١,٦٣٦
١٠١-اسلواکی
٢٨
١,٣٧٦
١,٥٢٦
١٠٢-نیوزیلند
٢٢
١,٤٨١
١,٥٠٤
١٠٣-اسلوونی
١٠٩
١,٣٥٩
١,٤٧٧
١٠٤-مالی
٧٩
٧٨٨
١,٣٨٦
١٠٥-گینه بیسائو
٨
٥٣
١,٣٣٩
١٠٦-گینه استوایی
١٢
٢٠٠
١,٣٠٦
١٠٧-لبنان
٢٧
٧٢٤
١,٢٥٦
١٠٨-آلبانی
٣٣
٨٩٨
١,١٩٧
١٠٩-جمهوری آفریقای مرکزی
٤
٢٣
١,١٧٣
١١٠-کاستاریکا
١٠
٦٨٥
١,١٥٧
١١١-نیکاراگوئه
٤٦
٣٧٠
١,١١٨
١١٢-هنگ کنگ
٤
١,٠٤١
١,٠٩٩
١١٣-زامبیا
٧
٩١٢
١,٠٨٩
١١٤-تونس
٤٩
٩٦٨
١,٠٨٧
١١٥-لتونی
٢٥
٧٦٠
١,٠٨٢
١١٦-پاراگوئه
١١
٥١١
١,٠٧٠
١١٧-سودان جنوبی
١٠
٦
٩٩٤
١١٨-نیجر
٦٥
٨٥٧
٩٦١
١١٩-قبرس
١٧
٧٩٠
٩٥٨
١٢٠-ماداگاسکار
٧
٢٠٠
٩٥٧
١٢١-سیرالئون
٤٧
٤٩١
٩١٤
١٢٢-بورکینافاسو
٥٣
٧٥٣
٨٨٤
١٢٣-آندورا
٥١
٧٣٥
٨٥١
١٢٤-اروگوئه
٢٣
٦٩٨
٨٢٨
١٢٥-چاد
٦٦
٥٩٠
٨٢٠
١٢٦-گرجستان
١٣
٦٤٤
٨٠١
١٢٧-اردن
٩
٥٦١
٧٥٧
١٢٨-موریتانی
٣٤
٥٧
٧٤٥
١٢٩-سان مارینو
٤٢
٣٩١
٦٧٤
١٣٠-مالت
٩
٥٧٦
٦٢٢
١٣١-کنگو
٢٠
١٧٩
٦١١
١٣٢-جامائیکا
١٠
٣٦١
٥٩١
١٣٣-جزایر کیمن
٤٦
٥١٢
٥٦١
١٣٤-گویان فرانسه
١
٢٥٤
٥٣٣
١٣٥-اوگاندا
٠
٨٢
٥٢٢
١٣٦-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٣٧-سائوتومه و پرنسیپ
١٢
٦٨
٤٨٥
١٣٨-رئونیون
١
٤١١
٤٧٨
١٣٩-کیپ ورد
٥
٢٣٨
٤٧٧
١٤٠-فلسطین
٣
٣٧٧
٤٦٣
١٤١-توگو
١٣
٢٣٦
٤٥٢
١٤٢-تایوان
٧
٤٢٨
٤٤٣
١٤٣-یمن
٩٥
١٧
٤١٩
١٤٤-رواندا
٢
٢٧١
٣٩٧
١٤٥-مالاوی
٤
٥١
٣٦٩
١٤٦-جزیره من
٢٤
٣١٢
٣٣٦
١٤٧-موریس
١٠
٣٢٢
٣٣٥
١٤٨-ویتنام
٠
٣٠٢
٣٢٨
١٤٩-مونته‌نگرو
٩
٣١٥
٣٢٤
١٥٠-لیبریا
٢٨
١٧٥
٣٢١
١٥١-موزامبیک
٢
١٠٩
٣١٦
١٥٢-سوازیلند
٣
٢٠١
٢٩٥
١٥٣-بنین
٣
١٥١
٢٦١
١٥٤-مانمار
٦
١٤٥
٢٣٣
١٥٥-زیمبابوه
٤
٢٩
٢٢٢
١٥٦-مارتینیک
١٤
٩٨
٢٠٠
١٥٧-لیبی
٥
٥٢
١٩٦
١٥٨-جزایر فارو
٠
١٨٧
١٨٧
١٥٩-مغولستان
٠
٦٥
١٨٦
١٦٠-جبل‌الطارق
٠
١٥٣
١٧٣
١٦١-گوادلوپ
١٤
١٣٨
١٦٢
١٦٢-جزایر کیمن
١
٧٨
١٥٦
١٦٣-گویان
١٢
٧٠
١٥٣
١٦٤-برمودا
٩
١١٣
١٤١
١٦٥-برونئی
٢
١٣٨
١٤١
١٦٦-کومور
٢
٢٧
١٣٢
١٦٧-کامبوج
٠
١٢٣
١٢٥
١٦٨-سوریه
٦
٥٣
١٢٣
١٦٩-ترینیداد و توباگو
٨
١٠٨
١١٧
١٧٠-باهاما
١١
٥٥
١٠٢
١٧١-آروبا
٣
٩٨
١٠١
١٧٢-موناکو
٤
٩٠
٩٩
١٧٣-باربادوس
٧
٨١
٩٢
١٧٤-آنگولا
٤
١٨
٨٦
١٧٥-لیختن‌اشتاین
١
٥٥
٨٢
١٧٦-سن مارتن
١٥
٦٠
٧٧
١٧٧-سورینام
١
٩
٧٤
١٧٨-بوروندی
١
٣٣
٦٣
١٧٩-پلی‌نزی فرانسه
٠
٦٠
٦٠
١٨٠-بوتان
٠
٩
٤٧
١٨١-ماکائو
٠
٤٥
٤٥
١٨٢-سن مارتن
٣
٣٣
٤١
١٨٣-بوتسوانا
١
٢٣
٤٠
١٨٤-اریتره
٠
٣٩
٣٩
١٨٥-آنتیگوآ و باربودا
٣
٢٠
٢٦
١٨٦-گامبیا
١
٢٠
٢٦
١٨٧-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
٠
١٥
٢٦
١٨٨-نامیبیا
٠
١٦
٢٥
١٨٩-تیمور شرقی
٠
٢٤
٢٤
١٩٠-گرنادا
٠
١٨
٢٣
١٩١-کوراسائو
١
١٥
٢١
١٩٢-کالدونیای جدید
٠
١٨
٢٠
١٩٣-لائوس
٠
١٨
١٩
١٩٤-بلیز
٢
١٦
١٨
١٩٥-دومینیکا
٠
١٦
١٨
١٩٦-فیجی
٠
١٥
١٨
١٩٧-سنت لوسیا
٠
١٨
١٨
١٩٨-سنت کیتس و نویس
٠
١٥
١٥
١٩٩-جزایر فالکلند
٠
١٣
١٣
٢٠٠-گرینلند
٠
١١
١٣
٢٠١-واتیکان
٠
٢
١٢
٢٠٢-جزایر تورکس و کایکوس
١
١١
١٢
٢٠٣-مونتسرات
١
١٠
١١
٢٠٤-سیشل
٠
١١
١١
٢٠٥-صحرای غربی
١
٦
٩
٢٠٦-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٧
٨
٢٠٧-پاپوآ گینه نو
٠
٨
٨
٢٠٨-کارائیب هلند
٠
٧
٧
٢٠٩-سن بارتلمی
٠
٦
٦
٢١٠-لسوتو
٠
٢
٤
٢١١-انگویلا
٠
٣
٣
٢١٢-سن پی‌یر و میکلون
٠
١
١