عکاس خونه/ ارسالی از Naarsis
وقت سحر«شربت خاکشیر وتخم شربتی» بنوشید! این دانه ها چندین برابروزن خود آب جذب میکنند؛و بدن درطول روز از ذخیره آب آنهااستفاده میکند و تشنه نمیشوید از سردرد و بیحالی شما نیز میکاهد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."