عکاس خونه/ ارسالی از Helma
دوستان شنبه تون عالی 🍃🌹🍃امروزرازندگی کن ! بخاطر خانواده و دوستانت و آنهایی که در کنارت هستن ! امروز آتشفشانی باش ازمحبت ومهربانی و دریایی باش ازعشق برای عزیزانت بگذار درکنارت با وجود تو طعم خوشبختی را بچشند ! 🍃🌹🍃
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."