عکاس خونه/ ارسالي از 💙مهسا_تاجي💙 خبرررري بچاپ....😁😁😁
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."