عکاس خونه/ ارسالی از ✌بسیجی فدایی حضرت عشق💗
ایران جزو ۱۰کشور سازنده واکسن. صعود چهل‌ساله.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."