عکاس خونه/ ارسالی از احسان👑🍁
خدای مهربان🍁 برای همه دوستانم🍁 عشق حقیقی، سلامتی🍁 آرامش و نیکبختی را آرزو دارم🍁 خدایا عطا کن🍁 به آنان هر آنچه خیر،🍁 و دور کن از آنها هر آنچه شر است🍁 و دلشان را لبریز کن از شادی...🍁 آمین 🙏🏻
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."