عکاس خونه/ ارسالی از هادی بوشهری
زغال های خاموش را کنار زغال های روشن می گذارند تا روشن شود.همنشینی باافراد موفق و با انرژی می تواند باعث روشن شدن شما گردد.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."