عکاس خونه/ ارسالی از M3008052
سلام اینم از هوای شهر ما فروردین ۱۴۰۰ هوای صفاشهر هنوز سرد سرد. نعمت خداراشکر
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."