عکاس خونه/ ارسالي از M4956842 آقاي خطيبي شما فوتباليست بودي و چند سال با کادر پرسپوليس هم بازي در تيم ملي و....بودي از شما انتظار نداشتيم...
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."