عکاس خونه/ ارسالی از زهرا🌹 انقدر دلم برات تنگ شده که پتانسیل اینو دارم وقتی دیدمت اندازه یک سال باهات حرف بزنم، یک هفته فقط نگات کنم، یک روز تمام واست گریه کنم و بعدش برای بقیه عمرم از تو بغلت تکون نخورم .....🌹
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."