عکاس خونه/ ارسالی از 0mohammad زندگی ما آدم ها حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند فروختی ؟ گفت : نخریدند، ولی تمام شد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."