عکاس خونه/ ارسالی از ∆GirlLor∆ برای هر آنچه که در طول روز اتفاق افتاده است خدا را شکر کن و برای دیگران یک شب خوب آرزو کن پس از آن نفس عمیق بکش و بخواب رویاهایت شیرین شبتون بخیر 🌸✨🌼✨
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."