عکاس خونه/ ارسالی از رگ.خواب.... الهی آمین 🙏🌹🌿🌸✋خدا حافظ و نگهدارتون عزیزان 🌹🌿🌸🙏
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."