عکاس خونه/ ارسالی از Arshia98 ارسالی از Arshia98 توی آن یک سال هیچ کس واسه نن تقدیمی نزاشت جز یک نفر هیچ کس با من آشنا نشد جز سه ۴ نفر اون س ۴ نفرم دیگه پاشیدن و دیگه هیچ دوستی ندارم یک سالگیم مبارک 🥲
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."