عکاس خونه/ ارسالی از مرضیه🌹 هیچ‌کس نمی‌داندچه رنجی کشیده‌ای تا آرام باشی وچه مشکلاتی ازسر گذرانده‌ای تابه اینجا برسی.هیچ‌کس تاریخچه‌ی زیست تورا نخواهد فهمیدوهمه به اکنون تو نگاه خواهندکرد،نه تاوان‌های سنگینی که برای ایستادنت دراکنون پرداخته‌ای. واقعیت را بپذیر و توضیح نده! توضیح اضافه، همیشه همه چیز راخراب می‌کنند. آن کسی که یک‌بار ازرودخانه عبورکرده، به سختی‌های عبور از آب‌های خروشان وبلندی‌های مسیر، واقف است ونیازی به توضیح نیست و برای کسی که تجربه‌ی عبور ندارد هم هر توضیح اضافی‌ست.
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."