عکاس خونه/ ارسالی از Khazan_🍁 دلشکسته که باشي , ساده ترين حرف ها , اشکت را در مي آورند...دلشکستگي...پيچيده نيست...يک دل , يک آسمان , يک بغض آرزو هاي ترک خورده...به همين سادگي...حالم خوب است...اما , دلتنگ روز هايي هستم , که ميتوانستم از ته دل بخندم...دل شکسته هايم را زير دوش حمام ميبرم...بغض هايم را زير شرشر آب داغ ميترکانم...تا همه فکر کنند , قرمزي چشمانم از دم کردن حمام است...دل شکستگي درد دارد...معنا ندارد...!🍁
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."