عکاس خونه/ ارسالی از shila00 گاهی برای خودت هم خط نشان بکش .رژیم ارزشمندی و غرور بگیر !؛به دلت اجازه نده هر کار که دلش خواست بکند .و با منت هر کس کشیدن را هویت و ارزشت را لگد مال کند .خودت را تحمیل نکن بزار انتخابت کنند !یادبگیر اگر کسی تو را نادیده گرفت ؛بی هیچ حرف و سوالی راهت را جدا کنی ...خودت را از دوست داشتن و احترام های یک طرفه تحریم کن.آدم های این زمانه بیش از حد ظرفیت محبت و دوست داشتن راندارندبگذار شبیه یک گنجینه دنبالت بگردند . خودت را پشت هیچ ویترینی عرضه نکن اگر هم کردی .لااقل گران ؛ گران باش 💎💎💎
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."