عکاس خونه/ ارسالی از حمزه ۶۹ب۹۳۳۸۴۳۶۸۰۶ 🙏🤲💐🌹🌺
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."