عکاس خونه/ ارسالی از نرگس🌸 من عاشقي را، از خدا ياد گرفتم  همان لحظه كه گفت : صدبار اگر توبه شكستي بازآ …🌸
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."