منودلیار/ دخترانی که امروز در پارک ها و پشت میز های مدرسه می بینیم زنان و مادران فردا هستند اما در ابتدا آن ها دختران امروز به شمار می روند و هیچ چیز ما را از اینکه بخواهیم کودکی اشان را ذره ذره برای تبدیل شدن به یک زن بی نقص در آینده بگیریم، مبرا نمی کند. آماده شدن برای مادری، برای مراقبت از خانه، بهترین شدن در رشته تخصصی اشان، کنترل احساسات آن ها، هدایت کردن جهان، فرو دادن درماندگی هایشان بدون خفه شدن و … اگر بعد از این همه “آمادگی” تو هم سرگیجه گرفتی، تصور کن آن ها چه احساسی دارند پس با منودلیار تا پایان این مقاله همراه باش تا با هم در مورد آموزش شجاع بودن به دختران کمی صحبت کنیم.

زنان بی نقص وجود ندارند اما زنان شجاع چرا
اول از همه بیا به دختران خود بگوییم پیروزی هایی هستند که به دلیل قیمت بسیار بالایی که دارند، ارزش پیروز شدن ندارند. اینکه معروف ترین شوی، به قیمت اینکه به شما زور گفته شود، مسخره شوی یا زجر بکشی، هیچ ارزشی ندارد. به آن ها نشان بده که قبل از انتخاب نظر و عقیده ای برای خود باید آن را زیر ذره بین قرار دهند و اینکه آن ها باید این کار را انجام دهند، حتی اگر این به معنا بوده که آن ها با تو مخالفت کنند. نباید فکر کنند حساس بودن باعث می شود ضعیف جلوه کنند. بازداشتن کسانی که ما به آن ها اهمیت می¬ دهیم تنها باعث می شود از ما دور شوند. به آن ها بیاموز که قدرت بسیار بزرگی دارند که می توانند خودشان برای زندگی خودشان تصمیم بگیرند و ارزش تصمیم هایی که می گیرند بسیار بالا است؛ همان طور که نویسنده داستان های هری پاتر، جی کی رولینگ، می گوید که تصمیم های ما بیشتر از استعداد ها و مهارت های ما تعیین کننده هستند.

آیا تعریف ما از زن شجاع درست است
شاید از نظر ما تعریف زن شجاع اشتباه باشد، شاید جامعه فمینیسم زن آرمانی را برای ما اشتباه معنی کرده باشد. از نظر من زن شجاع زنی نیست که همه پای مردان و مانند یک مرد در جامعه کار های سخت انجام می دهد. ساختار وجودی زن با مرد از زمین تا آسمان فرق دارد درست مانند اینکه از دو کره متفاوت باشند؛ دقیقا همان چیزی که دکتر باربارا دی آنجلیس در این باره می گوید. زن شجاع زنی نیست که گریه نکند، بغض تا بیخ گلویش بیاید ولی به خاطر اینکه یک وقت بغضش نترکد و غرورش لگدمال نشود، سکوت کند و بگذارد خواسته ها و آرزو هایش به باد فنا رود. او حرف خود را می زند، از حقش دفاع می کند و برای خواسته هایش می جنگد حتی اگر به خاطر گریه به هق هق بیفتد باز هم سکوت نمی کند و به مرور زمان یاد می گیرد که چطور بدون گریه یا ناراحتی حرف خود به زبان بیاورد.
یک زن شجاع زنانگی خود را فدای هیچ چیز نمی کند. خودش است و به خواست دیگران خود یا برای جلب توجه آن ها از رویا ها و آرزو هایش دست نمی شوید.
از نظر تو زن شجاع کیست؟ تو به دخترت چگونه شجاع بودن را آموزش می دهی؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی