تابناک با تو/ سردی عاطفی به هزار و یک دلیل می‌تواند رخ دهد. اوّلاً گرما و شور موجود در رابطه‌ی زن و شوهر، اگر عاشقانه هم شروع شده باشد، دوام چندانی نخواهد داشت. عشق اصولاً عمر کوتاهی دارد. وصال، مدفنِ عشق است. اگر محبت و دوست‌ داشتن جای‌گزین عشق نشود، افراد آرام‌آرام دچار سردی عاطفی می‌شوند. نیاز عاطفی، نیازی بسیار مهم و حیاتی است. امّا بدبختانه ما آدم‌ها اغلب آن را دست‌کم می‌گیریم. معمولاً بعد از چند سال از زندگی مشترک، سردی عاطفی شروع می‌شود. یکی از زنان شوهرکُش به‌خوبی و به‌سادگی و در نهایت ایجاز این حقیقت را توصیف کرده است؛

اولش با هم ازدواج کردیم، نَفَس بود. بعد خراب شد همه چیز
متأسّفانه زوجین یادشان می‌رود که باید مواظب رابطه‌شان باشند. یادشان می‌رود که باید هم دیگر را خشنود نگه دارند و به نیاز عاطفیِ یک‌دیگر پاسخی مناسب بدهند. از آن‌جا که خشنودی عاطفیِ زوجین از ارضای نیاز‌های دیگرشان نیز (مثل نیاز جنسی و سایر نیازها) تأثیر می‌پذیرد، ضرورت دارد آن‌ها به همه‌ی نیاز‌های هم توجّه جدّی داشته باشند. اما متأسفانه آنان در بسیاری اوقات از این وظایف مهم غفلت می‌کنند.
گاهی به‌ خاطر مشکلات اقتصادی و کار فراوان، گاهی به ‌خاطر بی‌توجّهی به نیاز جنسیِ هم‌دیگر، گاهی به ‌خاطر وقت صرف نکردن برای یک‌دیگر، گاهی به‌خاطر دخالت این یا آن خویشاوند (مثلاً مادر شوهر یا خواهر شوهر یا دیگران) و ایجاد دعوا و منازعه، گاهی به‌خاطر اِبراز مداوم نارضایتی از سوی یکی از زوجین و توقّعات و انتظارات فراوان و یک‌طرفه، گاهی به‌خاطر عدمِ انجامِ تعهّدات یکی از طرفین، گاهی به خاطر مریضی و در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف، گاهی به‌خاطر افسردگی پس از زایمان، گاهی به خاطر اشتغال فراوان به بچه‌ها و غفلت از همسر، گاهی به‌ خاطر در اولویت قرار گرفتن کار و نادیده گرفتن همسر، گاهی به‌خاطر وسواس و حساسیت‌های بیمارگونه، گاهی به‌خاطر سلطه‌جویی یکی از طرفین و کنترل و محدودسازی بیش از حدِّ طرف مقابل، گاهی به خاطر بدگمانیِ مداوم و افراطی، گاهی به خاطر اعتیاد، گاهی به خاطر سردیِ جنسی، و خلاصه به هزار و یک دلیل این اتّفاق رخ می‌دهد و رابطه‌ی گرم و پرشور آغازین به رابطه‌ای سرد بدل می‌شود. به همین خاطر می‌بینیم که شوهرکشی‌ها اغلب بعد از چهار یا پنج سال زندگی مشترک رخ داده است و بسیار به‌ندرت در سال‌های آغازینِ زندگیِ مشترک اتّفاق می‌افتد؛ بنابراین، سردیِ عاطفی در ایستگاه (یعنی در خانواده)، در کمین همه‌ی ماست.

زن، عشق، جنایت
بدترین نوع سردی عاطفی، سردی عاطفی ناشی از "خُرده‌جنایت‌های زن و شوهری" و "خُرده‌جنایت‌های" خانوادگی است. در "خُرده‌جنایت‌های زن و شوهری" زن و شوهر در کنار هم هستند، امّا سخت از هم غافل‌اند. آنان بی آن‌که بدانند، مسیری را در پیش می‌گیرند که باعث دور شدن آنان از هم می‌شود. در خُرده‌جنایت‌های زن و شوهری معمولاً یکی در حال درد کشیدن و رنج بردن در کنار دیگری است، امّا آن دیگری به هر دلیلی غافل است. چه بسا اگر آن‌ها کنار هم نبودند، چنین درد و رنجی پدید نمی‌آمد.
ماجرا در این‌جا خیلی غمگین کننده و دردآور است. گاهی معصومانه و ناخواسته و گاهی از روی غفلت و بی‌توجّهی، صدای فریادِ خاموش آن دیگری را که در یک قدمی تُوست، نمی‌شنوی و تو خود، برای او درد و رنج می‌آفرینی! "
دکتر حسن محدثیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید