آخرین خبر/ اگر در خانواده فردی به کرونا مبتلا شد، چه کنیم؟