خراسان/ در عوض تحميل نظر به فرزند نوجوان‌تان، او را به انتخاب بين چند گزينه سوق دهيد متن: نرگس عزيزي تصوير ساز : حسين نقيب

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد