نماد آخرین خبر

جولان شهریه در مهدهای کودک خلوت

منبع
خراسان
بروزرسانی
جولان شهریه در مهدهای کودک خلوت

خراسان/ بهزيستي: افزايش 31 درصدي شهريه، منطقي است
 افزايش شهريه مهدهاي کودک نارضايتي هاي زيادي را از سوي خانواده ها به دنبال داشته است. بعضي ها به خاطر شرايط اقتصادي نامساعد در روزهاي کرونايي، قادر به پرداخت اين شهريه نبودند و از فرستادن فرزند خود به مهد کودک منصرف شدند. با  اين  نارضايتي ها، برخي ديگر مدعي بودند که چاره اي جز پذيرفتن شرايط موجود ندارند، زيرا  در صورت حضور نيافتن فرزند شان در مهد کودک و پيش دبستاني، آن ها در مدرسه با مشکل مواجه خواهند شد و حضور در مهدکودک براي آمادگي آن ها در برابر آموزش هاي آينده الزامي است. برخي از اين خانواده ها نيز شاکي بودند که در صورت مجازي شدن مهدهاي کودک ، ديگر کودکان در مهدکودک حضور نخواهند داشت و نگهداري از کودکان به عنوان بخشي از وظايف مهد ها، از حيطه وظايف آن ها خواهد کاست. بنابراين چرا شاهد افزايش شهريه ها هستيم؟
از چند مهدکودک در شهر درباره شهريه براي کودکان پنج ساله در دوره پيش دبستاني سوال کردم. قيمت ها بين 500 تا 950 هزار تومان در هر ماه متفاوت بود. البته از قبل اطلاع داشتم که بر اساس رتبه مهد و سن کودک ميزان شهريه ها متفاوت خواهد بود، اما در اين بين متوجه شدم شهريه يک مهد کودک 4 ستاره 630 هزار تومان و شهريه مهدکودک 4 ستاره ديگري 950 هزار تومان است. يعني تفاوت قيمت در جايي که با توجه به سن مشخص کودک، رتبه مهدکودک نيز يکسان بود. بنا به اظهارات رئيس هيئت مديره کانون مهدهاي کودک  خصوصي استان  و نرخ نامه شهريه مهدها که در سايت بهزيستي استان درج شده، متوجه شدم که فعاليت فوق برنامه مهدهاي کودک هم در ميزان شهريه تاثير دارد. فعاليت هاي فوق برنامه اختياري است و شهريه آن جداگانه محاسبه مي شود و شهريه هر فعاليت فوق برنامه هم با توجه به رتبه مهد کودک متفاوت است.  بنابراين تفاوت قيمت در اين دو مهد کودک  به دليل نوع  فعاليت هاي فوق برنامه بوده است.  

هنگام خروج از يکي از مهدهاي کودک  4 ستاره، بچه ها داخل حياط بازي مي کردند در حالي که بعضي از آن ها در حضور مربي خود ماسک هايشان را پايين داده بودند و حتي با خوشحالي به طرف من مي دويدند، اما مربي هيچ تذکري به آن ها براي حفظ فاصله اجتماعي نمي داد. اين در حالي بود که در ساير موارد بازديد شده پروتکل هاي بهداشتي کاملا رعايت شده بود.
رد پاي کمبود بودجه هاي دولتي در افزايش شهريه مهدهاي کودک 
غلامحسين حقدادي، معاون امور اجتماعي بهزيستي استان درباره علت افزايش شهريه ها مي گويد:« افزايش 31 درصدي شهريه ها مصوبه کشوري است. مهدکودک بخشي غيردولتي است و بايد هزينه هاي خدماتي را که ارائه مي دهد، تامين کند. ما از مهدکودک مي خواهيم در 10 مورد استانداردهايي را تامين کند. از طرفي تعداد پذيرش مهدها کاهش يافته و قيمت تمام استانداردهاي تعيين شده، افزايش يافته است. از نظر ما با توجه به  کاهش تعداد ثبت نامي و افزايشي که به طور طبيعي در همه هزينه ها وجود داشته، اين 31 درصد منطقي است. از طرفي، با اين افزايش قيمت ممکن است شاهد کاهش شديد ورود فرزندان به مهد باشيم که مسئله اي نگران کننده است. در اين جا بايد يک حمايت دولتي وجود داشته باشد.

تنها حمايت دولتي در راستاي حمايت از مهدهاي استان هم، تهيه غذاي گرم براي مهدهاي حاشيه شهر و مهدهاي روستايي و بعضي از کمک هاي شهري براي نيازمندان حاشيه شهر بوده است. در واقع اگر قرار باشد مهدها شهريه شان را کاهش بدهند، بايد يک يارانه دولتي به آن ها تعلق گيرد که فعلا چنين موضوعي در دستور کار نيست. از يک طرف ما مهدها را محدود مي کنيم که شهريه را کم بگيرند، از طرفي نمي توانيم آن ها را از نظر دولتي حمايت کنيم. اعتباري هم که دولت براي خسارت کرونا در نظر گرفته، نتوانسته همه خسارت ها را پوشش بدهد. اگر امسال هم بخواهيم چنين فشارهايي را به مهدها تحميل کنيم، در آستانه فروپاشي قرار مي گيرند. خسارت از بين رفتن مهدها، خسارت هاي آينده است. طي همين سه ماه اخير، تا کنون بيش از صد مهد در استان تعطيلي رسمي خود را اعلام کردند و بقيه مهدها هم دارند در مقابل شرايط مقاومت مي کنند.»
650 هزار تومان گران ترين شهريه مهدکودک
وي در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون از دولت کمکي براي تامين اعتبار مهدهاي کودک  درخواست کرديد يا خير، مي گويد:« اين کار در راستاي فعاليت هاي بهزيستي کشور است و اکنون اطلاعي از عملکرد آن ها ندارم.»
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان درباره جزئيات شهريه و نظارت بر مهدهاي کودک  مي گويد:« کانون صنفي مهدهاي کودک  به عنوان حافظ منافع مهدها، سازمان حمايت از مصرف کننده به عنوان حمايت از حقوق مصرف کننده و بهزيستي به عنوان سازمان ناظر، سه ضلع تصميم گيرنده براي محاسبه شهريه مهدهاي کودک  هستند. در جلسه تعيين شهريه، آخرين رقمي که نمايندگان مهدهاي کودک در جلسه ارائه دادند، 45 درصد بود. در نهايت در توافق بين اين سه ضلع با 31 درصد موافقت شد، يعني 14 درصد پايين تر از رقمي که نماينده مهدهاي کودک پيشنهاد داده بود. همه مهدها هم موظف هستند همين درصد را در دريافت شهريه رعايت کنند و اجازه دريافت مبلغ بيشتر را ندارند. براي نظارت بر اين مسئله هم سازمان هاي نظارتي هستند. يکي از اين سازمان ها، کانون توسعه مهدهاست که واحدي صنفي است. در بخش دولتي بهزيستي است که کارشناس ناظر دارد و در زمان خود وارد عمل مي شود. همچنين بهزيستي در همه مهدها اعلاميه اي را نصب کرده که افراد مي توانند موارد تخلف را به سامانه پيامکي دفتر امور کودکان به شماره 3000012333 اطلاع رساني کنند. ما مهدهاي يک ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره و 4 ستاره را در  شهر داريم. همچنين مهدهاي حاشيه و مهدهاي روستايي نيز  داريم و در مهدهاي روستايي سطح يک، دو و سه داريم. به طورکلي حدود هفت نوع مهد داريم. از طرفي براي شيرخوار، نوباوه و نوپا هم استاندارد ديگري داريم. در واقع جدولي وجود دارد که بر اساس شاخص هاي مختلف، شامل 21 شهريه متفاوت مي شود. براي مثال بيشترين ميزان شهريه که در بهترين نقطه شهر، در مهد کودک 4 ستاره و براي شير خوار دريافت مي شود، ماهيانه 650 هزار تومان است که گران ترين مبلغ براي ارائه خدمت است.»
هزينه خدمات مجازي براي مهد هاي کودک بيشتر از هزينه خدمات حضوري است
بعضي خانواده ها گمان مي برند که در صورت مجازي شدن فعاليت مهدهاي کودک، شهريه اي که به آن ها براي ارائه خدمات پرداخت کرده اند، هدر داده خواهد شد. «مليحه مشورت»، رئيس هيئت مديره کانون مهدهاي کودک خصوصي استان خراسان رضوي در اين باره مي گويد:« فعلا هنوز مهدهاي کودک مجازي نشده است. اما چنان چه مجازي هم بشود، برگزاري دوره هاي مجازي هزينه بيشتر و نياز به صرف وقت بيشتري دارد. براي همين اصلا خدمات مجازي ارزان تر نيست، طوري که دستمزدي که ما به استادان مان مي دهيم دقيقا دو برابر شده است. ضمن اين که اجاره، بيمه و حقوق مربي مهدهاي کودک برقرار است. همچنين تغييري در ارائه خدمات صورت نمي گيرد، تنها ارتباط رودر روي مان را با کودک از دست مي دهيم. البته اين طور نيست که مربي حتما در مهد باشد، اما براي ارائه يک سري از خدمات که امکانش فقط در مهد است، بايد حضور پيدا کند.»
وي درباره احتمال مجازي شدن مهدهاي کودک در آينده مي گويد:« همه مهدها از 24 خردادماه خدمات حضوري ارائه مي دهند و مجازي شدن آن بستگي به سياست هاي دولت دارد. ما تابع ضوابط سازمان بهزيستي، پروتکل هاي اعلام شده از سوي ستاد کرونا و استانداري هستيم.» وي در پاسخ به اين سوال که در صورت حضوري بودن، آيا برخي خانواده ها مي توانند خدمات غيرحضوري دريافت کنند، مي گويد:« ما هيچ دستورالعملي براي اين قضيه نداريم و خانواده ها مي توانند با مرکزمربوطه توافق کنند.»
کاهش 90 درصدي ثبت نام ها
آن چه مسلم است ميزان ثبت نام در مهدهاي کودک امسال کاهش زيادي داشته است. به گزارش ايسنا، کارشناس مسئول مدارس غير دولتي آموزش و پرورش استان اظهار کرده که ميزان ثبت نام در پيش دبستاني ها با کاهش 90 درصدي همراه بوده است. اين مسئله ممکن است دلايل متفاوتي داشته باشد، اما در کنار کرونا، افزايش شهريه نيز يکي ديگر از دلايل اصلي آن بوده است. هر چند کرونا چاره اي ندارد، اما بخش ديگر اين مشکل يعني افزايش شهريه، به دست مسئولان چاره ساز خواهد شد. مسئولان مي توانند با اختصاص بودجه اي به مهدهاي کودک و حمايت از آنان، موجب تعديل شهريه ها شوند تا هزينه هاي آن بر دوش مردم سنگيني نکند. بنابراين مي توانند بستري را فراهم کنند که آموزش کودکان به عنوان نيرو هاي انساني نسل آينده با مشکل مواجه نشود تا چشم اندازي روشن در زمينه توسعه انساني داشته باشيم.
نويسنده : بهاره موفقي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره