خراسان/ زني 35 ساله ام. شوهر اولم از دنيا رفته است. حدود سه سال است دوباره ازدواج کرده ام ولي شوهرم، دو کودکم را کتک مي زند. اگر از آن ها دفاع کنم، مرا هم کتک مي زند و تهديد مي کند که مرا مي کشد. مرد خيلي بددهاني است. واقعا از او مي ترسم. شما بگوييد چه کار کنم؟ دوست دارم طلاق بگيرم. روانم به هم ريخته است و فرزندانم امنيت جاني ندارند.

پاسخ
خواهر گرامي، وجود چنين رفتاري در زندگي، واقعا مايه تاسف و نگراني است و اميدوارم اراده عمومي در کشور ما بر اين قرار بگيرد که قوانين، سازمان ها و نهادهاي مختلف به نحوي عمل کنند که شاهد چنين وضعيتي در خانواده ها نباشيم زيرا شايد در ظاهر، اين مسئله يک چالش خانوادگي به نظر برسد ولي در اصل يک آسيب اجتماعي محسوب مي شود. هرچند که درباره سلامت رواني شوهرتان و علت رفتارهايش توضيحي نداده و مشخص نکرده ايد که قادر به کنترل خشم خودش نيست يا عمدا مبادرت به اين عمل مي کند ولي در عين حال، نکاتي را در ادامه خدمت شما عرض مي کنم که اميدوارم راه گشا باشد.

رفتارهاي کودکان تان را ارزيابي کنيد
اين که شوهرتان دو کودک شما را کتک مي زند، مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ولي قبل از اين که بخواهيم همه اين دلايل را در وجود شوهرتان جست و جو کنيم، بايد بررسي کنيد که رفتار و عملکرد فرزندان شما چقدر در بروز و تشديد اين مسئله نقش دارد. ممکن است شوهرتان به زعم خودش، نگران آينده آن هاست و به اين ترتيب مي خواهد آن ها را تربيت کند. در چنين شرايطي اگر شما بخواهيد تعصب زيادي داشته باشيد و همواره از فرزندانتان دفاع نابه جا بکنيد، شوهرتان بيشتر عصباني مي شود. بنابراين بهتر است ابتدا انگيزه شوهرتان را بپرسيد و چنان چه اين طرز رفتار ناشي از سبک تربيتي او بود، سعي کنيد با لحني آرام و در زمان مناسب و بدون حضور بچه ها، برايش توضيح دهيد که اين شيوه مناسب نيست و نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.

علت يابي کنيد
قبل از هر چيز، علت اين را که شوهرتان اقدام به کتک کاري مي کند، پيدا کنيد چون اگر يک انسان از نظر روحي و رواني در شرايط سلامت باشد امکان اين که چنين رفتاري داشته باشد، وجود ندارد و شما بايد ريشه اين اعمال را پيدا کنيد تا بتوانيد آن را رفع کنيد. براي اين منظور، بهتر است ببينيد چه زمان هايي و در پي چه اتفاقاتي اقدام به خشونت و پرخاشگري مي کند و از صحبت هايي که مي کند، بفهميد مي خواهد با اين رفتار، چه چيزي را اثبات کند يا چه چيزي را به دست بياورد. اگر بتوانيد براي اين سوالات پاسخ مناسبي پيدا کنيد، آن گاه بهتر مي توانيد براي کاهش اين رفتارهاي شوهرتان برنامه ريزي کنيد.

بهانه ها را از شوهرتان بگيريد
در طول اين مدت، احتمالا متوجه شده ايد چه چيزهايي باعث عصبانيت و پرخاشگري او مي شود. بنابراين تلاش کنيد از ايجاد موقعيت هاي مشابه جلوگيري کنيد و بهانه اي براي پرخاشگري و خشونت او فراهم نکنيد. البته اين مسئله تا زماني به شما کمک مي کند که شوهرتان در سلامت رواني باشد يا اين که عمدا دنبال بهانه گيري و ايجاد درگيري نباشد.

از بزرگ ترهاي فاميل کمک بگيريد
اگر امکان راضي کردن شوهرتان براي رفتن پيش مشاور وجود دارد، حتما اين کار را بکنيد چون اگر شوهرتان به دنبال انتقام گيري نباشد و فقط مهارت کنترل خشم را نداشته باشد، روان شناس مي تواند به او کمک کند تا بر اعصابش مسلط شود ولي اگر امکان راضي شدن ايشان براي مراجعه به روان شناس وجود ندارد با بزرگ ترهاي خانواده تان اين موضوع را مطرح کنيد و از آن ها بخواهيد به شما کمک کنند.

از بهزيستي کمک بگيريد
اگر هيچ کدام از راه حل هاي مطرح شده به کارتان نيامد، از راه هاي قانوني و از سازمان هاي حمايتي مانند بهزيستي و اورژانس اجتماعي کمک بگيريد. شما مي توانيد به اداره بهزيستي محل سکونت خود مراجعه کنيد و موضوع را با مشاوران و مددکاران آن درميان بگذاريد.
نويسنده : حسين محرابي | روان شناسبه پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar