آخرين خبر/ دختر باشي،فقير باشي،مسلمان باشي،شيعه باشي
اهل افغانستان باشي،نام مدرسه ات سيدالشهدا باشد
ديگر پرکشيدنت صداي کسي را در نمي اورد و شمعي برايت روشن نمي شود وهشتگي براي ترند نمي شودوسازماني برايت بيانيه نميدهد وجايي برايت دو دقيقه سکوت نميکنند و ...😓😓 

خطاست بي گناهيت 😓.
تسليت واژه کم رنگي است در برابر سنگيني اين غم 😓
افغانستاني هاي عزيز در هر کجاي عالم که هستيد،
شريکم و شريکيم در مصيبت سنگين شما
نويسنده: حسن شمشادي


داشتم فکر ميکردم خانه ي اين پنجاه فرشته خانم مظلومه سحرشان چگونه گذشته است.

حسين جان !
آن روز که علمدارت نيامد خيمه ها غوغايي بود دل کبوتر بچه ها چه تند مي‌زد وقتي آن نيزه ي بلند در غبار ميدان بالا رفت دختر بچه ها گريان و هراسان دنبال پناهي بودند.
واي حسين گريه هاي دختر بچه هاي مدرسه مکتب سيدالشهدا مال ۱۴۰۰ سال پيش نيست ، مال همين امروز است.
علمدار که نباشد ، دشمن حرامي جسور هم مي‌شود.
کُلُّ يَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا
نويسنده: سيد حسين حسيني


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar